We have updated our Politica de cookies. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and advertising. SUch third-party cookies may track your use of this site.

 • Home
 • Repere medicale
 • Repere medicale

Repere medicale despre Reiki

Asociaţia Reiki Usui® vă oferă informații actualizate legate de publicații despre Reiki. Găsim multiple articole, studii și repere medicale în publicații oficiale internaționale și, respectând Copyright-l, linkurile de mai jos, cu titlul lucrărilor, vă vor duce direct la paginile web al acestor instituții și organizații unde s-a realizat publicarea, cărora le suntem recunoscători pentru acticvitatea lor.

A. Vă oferim o listă, care este în completare continuă, a Publicațiilor medicale și paginilor web ale organizațiilor internaționale medicale în care găsiți referiri la articole și studii medicale, și de unde au fost selectate informații privind Reiki, sunt:

 1. Europe PMC Search life-sciences literature https://europepmc.org/search?query=Reiki
 2. Journal of the National Comprehensive Cancer Network https://jnccn.org/view/journals/jnccn/21/3.5/article-pHSR23-115.xml?ArticleBodyColorStyles=full%20html&print
 3. World Health Organization https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/?output=&lang=en&from=&sort=&format=&count=&fb=&page=1&skfp=&index=&q=Reiki&search_form_submit=
 4. Sience Direct, publications https://www.sciencedirect.com/search?qs=reiki
 5. NYCU Academic Hub https://scholar.nycu.edu.tw/en/publications/the-effect-of-reiki-and-music-on-the-negative-mood-regulation-exp
 6. Holistic Nursing Practice https://journals.lww.com/hnpjournal/pages/results.aspx?txtKeywords=Reiki
 7. MDPI Academic Community Switzerland https://www.mdpi.com/2624-8611/4/3/40
 8. National Library of Medicine/ PUBMED with more than 3000 articles https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Reiki

Mai jos (Pct C.) veți regăsi peste 50 de linkuri directe către publicații care fac referire la Reiki, putând alege în funcție de tema dorită de voi studiul/ articolul dorit.

B. Asociaţia Reiki Usui®a primit permisinuea scrisp a d-nei Pamela Miles (maestru Reiki, practicant Reiki din 1986, care a participat la studii medicale) de a crea conexiune către articolele medicale şi studiile publice afişate în limba engleză de pe pagina ei web http://reikiinmedicine.org. Parte dintre aceste articole sunt traduse în limba română de către ARU şi sunt postate pe webul d-nei Pamela Miles http://reikiinmedicine.org/roman/., ea fiind proprietarul intelectual al acestor documente. Mulţumiri d-nei Pamela Miles şi mulţumiri profesorilor Reiki din ARU pentru sprijinul acordat în traduceri.
Pentru citirea celor 8 articole traduse vă rugăm daţi click aici: http://reikiinmedicine.org/roman/.
1. How Reiki treatment helps Doctors/ Cum poate fi de ajutor tratamentul Reiki medicilor
2. Effects of Reiki on Autonomic Activity Early after Acute Coronary Syndrome/ / Efectele Reiki asupra activităţii sistemului autonom după un sindrom coronarian acut
3. Reiki at the NIH’s Clinical Center – Reiki is used by the Pain and Palliative Care Service to relieve pain and suffering of patients enrolled in clinical research trials/ Serviciul de îngrijire paliativă al Institutului Naţional al Sănătăţii (NIH) include Reiki,
4. Reiki for Mind, Body and Spirit Support of Cancer Patients/ Reiki pentru mintea, trupul și suportul spiritual al pacienților care suferă de cancer,
5. Reiki in hospitals / Reiki în spitale,
6. Reiki in Portsmouth Regional Hospital / Reiki în Spitalul Regional,
7. Reiki for Sustainable Health Care/ Reiki pentru îngrijirea durabilă a sănătăţii,
8. How does Reiki help/ Cum poate Reiki ajuta.

C. Mai jos regăsiţi peste 50 de linkuri cu repere, studii și articole medicale referitoare la Reiki, selectate din Publicatiile mentionate : Există un număr din ce în ce mai mare de studii clinice pentru a valida și cuantifica beneficiile Reiki. Mai jos este o listă parțială, pentru a vă face o idee despre cum sunt abordate aceste lucrări și de către cine. Din considerente legate de drepturile de autor, nu există acces la toate articolele, dar majoritatea pot fi accesate și citite complet.

Effect of Reiki as a stress management technique for parents of hospitalized neonates Efectul Reiki ca tehnică de gestionare a stresului pentru părinții nou-născuților spitalizați
Hospice and Palliative Medicine International Journal, February, 2023 /

The Effect of Reiki on Fatigue and Comfort in Hemodialysis Patients  Efectul Reiki asupra oboselii și confortului la pacienții cu hemodializă
Explore: The Journal of Science & Healing, January, 2023

The effect of acupressure or reiki interventions on the levels of pain and fatigue of cancer patients receiving palliative care: A randomized controlled study  Efectul intervențiilor de acupunctură sau reiki asupra nivelului de durere și oboseală al pacienților cu cancer care primesc îngrijiri paliative: Un studiu controlat randomizat
Explore: The Journal of Science & Healing, December, 2022

The Effect of Distant Reiki Sessions on Holistic Well-Being  Efectul sesiunilor de Reiki la distanță asupra bunăstării holistice
Holistic Nursing Practice, October, 2022

The Effect of Reiki and Music on the Negative Mood Regulation Expectancies and Burnout of the Helpers  Efectul Reiki și al muzicii asupra așteptărilor de reglare a stării de spirit negative și a epuizării însoțitorilor (asistenților)
Bulletin of Educational Psychology, October 2022

The Effect of Reiki on Anxiety, Stress, and Comfort Levels Before Gastrointestinal Endoscopy: A Randomized Sham-Controlled Trial Efectul Reiki asupra nivelurilor de anxietate, stres și comfort înaintea endoscopiei gastrointestinale: Un studiu randomizat și controlat prin simulare
Journal of PeriAnesthesia Nursing, October, 2022

Evaluation of a Remote Reiki Program for Frontline Healthcare Workers in the UK  Evaluarea unui program Reiki la distanță pentru lucrătorii din prima linie a asistenței medicale din Marea Britanie
Global Advances in Health and Medicine, 2022

Interventional Studies on Nurses’ Mental Health in the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review  Studii intervenționale privind sănătatea mentală a personalului medical în cadrul pandemiei COVID-19: O revizuire sistematică
Psych, August 2022

Effects of Reiki on Stress Reduction of Residents of Multi Professional Residence in Health in Times of Pandemic COVID-19   Efectele Reiki asupra reducerii stresului rezidenților din Rezidența multidisciplinară în sănătate pe timp de pandemie COVID-19
Journal of Nursing & Health Sciences, July, 2022

The Effect of Reiki Therapy on Cancer Pain Management in Palliative Care Patients: A Systematic Review  Efectul terapiei Reiki asupra managementului durerii cauzate de cancer la pacienții aflați în îngrijire paliativă: O revizuire sistematică
Bezmialem Science, 2022

Reiki for Promotion of Health and Sleep Quality in Hospital Nursing Professionals  Reiki pentru promovarea sănătății și a calității somnului la profesioniștii din domeniul asistenței medicale din spitale
Brazilian Journal of Nursing (Revista Brasileira de Enfermagem – REBEn), August, 2022

An Evaluation of the Subjective Experience of Receiving Reiki: Qualitative Results from a Pragmatic Effectiveness Study O evaluare a experienței subiective a primirii Reiki: Qualitative Results from a Pragmatic Effectiveness Study (Rezultate calitative dintr-un studiu pragmatic de eficacitate)
The Journal of Integrative and Complementary Medicine, May, 2022

The Effect of Distant Reiki on the Stress and Fatigue Levels of Nurses Working in COVID-19 Clinics Efectul Reiki la distanță asupra nivelului de stres și oboseală al asistenților medicali care lucrează în clinicile COVID-19
Holistic Nursing Practice, April, 2022

Reiki Therapy for Young Hospitalized Children Ages 1-5 Years Receiving Palliative Care   Terapia Reiki pentru copiii mici spitalizați cu vârste cuprinse între 1 și 5 ani care primesc îngrijire paliativă    Journal of Pain and Symptom Management, May, 2022

Reiki Therapy for Very Young Hospitalized Children Receiving Palliative Care (same study as above in different specialization journal)  Terapia Reiki pentru copiii foarte mici spitalizați care primesc îngrijiri paliative (același studiu ca cel de mai sus, în altă revistă de specialitate)
Journal of Pediatric Hematology/Oncology Nursing, Jan-Feb, 2022

Evaluation of the Impacts of Reiki Touch Therapy on Patients Diagnosed With Fibromyalgia Who Are Followed in the Pain Clinic Evaluarea impactului terapiei Reiki Touch asupra pacienților diagnosticați cu fibromialgie care sunt supravegheați în Clinica de tratament al durerii
Holistic Nursing Practice, Jan, 2022

The Effect of Reiki on Pain, Fatigue, and Quality of Life in Adolescents With Dysmenorrhea Efectul Reiki asupra durerii, oboselii și calității vieții la adolescentele cu dismenoree
Holistic Nursing Practice, Nov-Dec, 2021

Self-Reiki, Consideration of a Potential Option for Managing Chronic Pain during Pandemic COVID-19 Period  Self-Reiki (autotratament), luarea în considerare a unei opțiuni potențiale pentru gestionarea durerii cronice în perioada pandemiei COVID-19
Medicina, August, 2021

Effect of Reiki Therapy on Quality of Life and Fatigue Levels of Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy Efectul terapiei Reiki asupra calității vieții și a nivelului de oboseală la pacientele cu cancer mamar care primesc chimioterapie
Cancer Nursing, August, 2021

Feasibility and Effect of Reiki on the Physiology and Self-perceived Stress of Nurses in a Large US Hospital Fezabilitatea și efectul Reiki asupra fiziologiei și stresului autoperceput al asistentelor medicale dintr-un mare spital din SUA
Holistic Nursing Practice, July, 2021

The Effects of Reiki and Back Massage on Women's Pain and Vital Signs Post–Abdominal Hysterectomy: A Randomized Controlled Trial Efectele Reiki și ale masajului spatelui asupra durerii și semnelor vitale ale femeilor după histerectomia abdominală: Un studiu controlat și randomizat
Explore, July, 2021

Reiki as Nursing Care to People in Mental Suffering: An Integrative Review  Reiki ca îngrijire medicală a persoanelor aflate în suferință psihică: O revizuire integrativă
Revista Brasileira de Enfermagem, 2021

Home-Based Reiki by Informal Caregivers: A Mixed-Methods Pilot Study  Reiki la domiciliu de către îngrijitorii informali: Un studiu pilot cu metode mixte
Holistic Nursing Practice, May, 2021

The Effect of Acupressure and Reiki Application on Patient’s Pain and Comfort Level after Laparoscopic Cholecystectomy: A randomized controlled trial Efectul presopuncturii și al aplicării Reiki asupra nivelului durerii și de confort al pacientului după colecistectomia laparoscopică: Un studiu controlat și randomizat
Complementary Therapies in Clinical Practice, April, 2021

Effect of Reiki on the Stress Level of Caregivers of Patients with Cancer: Qualitative and Single-Blind Randomized Controlled Trial Efectul Reiki asupra nivelului de stres al îngrijitorilor pacienților cu cancer: Studiu calitativ și randomizat controlat single-blind
Complementary Therapies in Medicine, March, 2021

Feasibility and Acceptability of Reiki Therapy for Children Receiving Palliative Care in the Home  Fezabilitatea și acceptabilitatea terapiei Reiki pentru copiii care primesc îngrijiri paliative la domiciliu
Journal of Hospice & Palliative Nursing, November, 2020

Energy medicine treatments for hand and wrist pain: A pilot study  Tratamente de medicină energetică pentru durerile de mână și încheietura mâinii: Un studiu pilot
EXPLORE The Journal of Science & Healing, November, 2020

Effects of Reiki on Pain and Anxiety in Women Hospitalized for Obstetrical- and Gynecological-Related Conditions  Efectele Reiki asupra durerii și anxietății la femeile spitalizate pentru afecțiuni legate de obstetrică și ginecologie
Journal of Holistic Nursing, July, 2020

Feasibility and Acceptability of Recruiting Very Young Hospitalized Children Receiving Palliative Care to an Integrative Therapy Study Fezabilitatea și acceptabilitatea recrutării copiilor foarte mici spitalizați care primesc îngrijiri paliative pentru un studiu de terapie integrativă
Journal of Pain and Symptom Management, February, 2020

Reiki therapy for pain, anxiety and quality of life   Terapia Reiki pentru durere, anxietate și calitatea vieții
BMJ Supportive & Palliative Care, Dec, 2019

A Large-Scale Effectiveness Trial of Reiki for Physical and Psychological Health  Un studiu de eficacitate pe scară largă a Reiki pentru sănătatea fizică și psihologică
The Journal of Alternative and Complimentary Medicine, October, 2019

Reiki for Pain During Hemodialysis: A Feasibility and Instrument Evaluation Study  Reiki pentru durere în timpul hemodializei: Un studiu de fezabilitate și de evaluare a instrumentelor
Journal of Holistic Nursing, August 2018

Effects of reiki therapy on blood pressure for subjects with hypertension in selected hospital, Bangalore   Efectele terapiei reiki asupra tensiunii arteriale la subiecții cu hipertensiune arterială în spitalul selectat, Bangalore
International Journal of Nursing Care, 2018

Complementary Alternative and Integrative Treatment for Substance Use Disorders   Tratamentul alternativ complementar și integrativ pentru tulburările legate de consumul de substanțe (abuz de droguri, alcool etc)
Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, June 2018

Pain Management in the Pediatric Palliative Care Population  Managementul durerii în populația pediatrică de îngrijire paliativă
Journal of Nursing Scholarship, May 2018

Immediate Symptom Relief After a First Session of Massage Therapy or Reiki in Hospitalized Patients: A 5-year Clinical Experience from a Rural Academic Medical Center    Ameliorarea imediată a simptomelor după o primă ședință de terapie prin masaj sau Reiki la pacienții spitalizați: O experiență clinică de 5 ani de la un centru medical academic rural
Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2018

Effects of Reiki Versus Physiotherapy on Relieving Lower Back Pain and Improving Activities Daily Living of Patients With Intervertebral Disc Hernia.    Efectele Reiki versus fizioterapie asupra ameliorării durerii lombare inferioare și a îmbunătățirii activităților vieții zilnice a pacienților cu hernie de disc intervertebral.
Journal of Evidence Based Integrative Medicine, 2018

Cost Savings from Reducing Pain Through the Delivery of Integrative Medicine Program to Hospitalized Patients    Economii de costuri rezultate din reducerea durerii prin furnizarea unui program de medicină integrativă pacienților spitalizați
The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2018

An Overview of Complementary and Alternative Medicines    O privire de ansamblu asupra ramurilor medicinei complementare și alternative
The University of British Columbia Medical Journal, 2018

An Integrative Review of Nonpharmacological Interventions to Improve Sleep among Adults with Advanced Serious Illness   O revizuire integrativă a intervențiilor non-farmacologice pentru îmbunătățirea somnului în rândul adulților cu boli grave avansate
Journal of Palliative Medicine, January, 2018

Safety of Reiki Therapy for Newborns at Risk for Neonatal Abstinence Syndrome   Siguranța terapiei Reiki pentru nou-născuții cu risc de sindrom de abstinență neonatală Holistic Nursing Practice, 2018

The impact of Reiki on side effects in patients with head-neck neoplasia undergoing radiotherapy: a pilot study   Impactul Reiki asupra efectelor secundare la pacienții cu neoplazie cap-gât supuși radioterapiei: un studiu pilot
Professioni infermieristiche, 2017

Energetic Modalities as a Self-Care Technique to Reduce Stress in Nursing Students   Modalități energetice ca tehnică de autoîngrijire pentru reducerea stresului la studenții din asistență medicală
Journal of Holistic Nursing, Dec, 2017

Integrative Medicine and Mood, Emotions and Mental Health   Medicina integrativă și starea de spirit, emoțiile și sănătatea mintală
Primary Care: Clinics in Office Practice, June, 2017

Effects of Reiki on Pain, Anxiety, and Blood Pressure in Patients Undergoing Knee Replacement: A Pilot Study.    Efectele Reiki asupra durerii, a anxietății și a tensiunii arteriale la pacienții supuși unei înlocuiri de genunchi: Un studiu pilot.
Holistic Nursing Practice, Apr/May, 2017

 

D. Alte studii:

1. Studiu preliminar asupra schimbărilor asupra sistemului nervos în timpul unui tratament Reiki

Autori: Mackay N, Hansen S, McFarlane O. - Institutul de Ştiinţe Neurologice, Spitalul Universitar South Glasgow (NHS Trust, 1345 Govan Road, Glasgow G51 4TF, Scotland, UK)

Obiective: Să se verifice dacă Reiki, o terapie complementară, are vreun efect asupra indicilor de funcţionare a sistemului nervos.

Descriere: Experiment orb.
Localizare: O cameră liniştită într-o clinică.
Subiecţi: 45 de subiecţi împărţiţi în mod aleatoriu în 3 grupe.

Intervenţii: trei condiţii de tratament:
1. nici un tratament (doar odihnă);
2. tratament Reiki efectuat de un practicant reiki cu experienţă;
3. un tratament Reiki placebo realizat de o persoană fară cunoştinţe de Reiki şi care doar a mimat un tratament Reiki.

Rezultate: S-au făcut măsuratori cantitative asupra funcţionării sistemului nervos: bătăile inimii, presiunea sângelui, senzitivitatea cardiacă şi respiraţia. Valorile din timpul şi de după tratament au fost comparate cu cele iniţiale.

Rezultate: Bătăile inimii şi presiunea diastolică au scăzut semnificativ în grupul unde s-a efectuat Reiki, comparativ cu cel celelalte grupuri, în care nu s-a aplicat nici un tratament şi respectiv s-a mimat tratamentul Reiki.

Concluzii: Studiul indică faptul că reiki are anumite efecte asupra sistemului nervos. Oricum, acesta a fost un studiu pilot realizat pe câţiva subiecţi şi schimbările au fost relativ mici. Rezultatele justifică studii viitoare mai amănunţite pentru a se studia efectele biologice ale tratamentului Reiki.

Sursa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15674004

2. Reiki - terapie complementară

Autori: Nield-Anderson L, Ameling A. – Universitatea Yale, School of Nursing (New Haven, Connecticut, USA)

Reiki este o metodă de vindecare străveche cu rădăcini în medicina chineză şi în vindecarea creştină. Este un tratament folosit ca şi o completare a tratamentului medical clasic alopat. Reiki a crescut în popularitate în ultima perioadă, dar a rămas încă nestudiat. Sunt încă discutate motivele metodologice şi filozofice pentru care este dificil să se studieze eficacitatea Reiki. S-a observat succesul crescând al Reiki ca o terapie complementară în lumea occidentală, dar şi al practicii Reiki ca şi terapie pentru sine şi pentru ceilalţi.

Sursa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12119625

3. Reiki - intervenţie în practica îngrijirii oncologice

Autori: Bossi LM, Ott MJ, DeCristofaro S.  – Spitalul Pedriatic Boston (MA, USA) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Asistentele oncologice şi pacienţii lor adoptă noi terapii şi intervenţii care să ajute îngrijirea şi vindecarea. Reiki este o practică care este folosită tot mai mult, este uşor de învăţat, nu necesită echipament scump şi, conform cercetărilor preliminare, induce un răspuns de relaxare care ajută pacienţii să se simtă mai liniştiţi şi să simtă mai puţină durere. Cei care practică Reiki susţin că acesta îi ajută să se îngrijească şi să ducă o viaţă sănătoasă.

Sursa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18515247

Sursa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17627194

4. Reiki - o recapitulare a istoriei, teoriilor, practicii şi cercetărilor din domeniul unei terapii a câmpului uman

Autori: Miles P, True G. - Centrul Albert Einstein pentru Sănătate Urbană (Philadelphia, PA, USA)

Reiki este o energie subtilă, este o terapie cu lumină, care echilibrează câmpul energetic şi capacitatea corpului de a se vindeca. Reiki este folosit ca o terapie complementară la medicina clasică. Acest articol descrie practica Reiki şi rezumă istoria şi teoria Reiki, dând cititorilor informaţii despre popularitatea crescândă a acestei terapii. Se discută despre programe care sa includă terapia Reiki în cadrul tratamentului clasic şi se menţionează despre importanţa unor astfel de programe. În cele din urmă, se recapitulează articolele şi literatura existentă despre Reiki şi se sugerează noi direcţii pentru dezvoltarea cercetărilor în acest domeniu.

Sursa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12652885

 

 

 

 

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries