We have updated our Politica de cookies. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and advertising. SUch third-party cookies may track your use of this site.

roenhuja
  • Home
  • Asociatia Reiki Usui ®
  • Regulament de functionare

Regulamentul de functionare al Asociatiei Reiki Usui®

Prezentul document este o completare a Statutului ASOCIATIEI REIKI USUI® si are scopul de a reglementa anumite aspecte de functionare ale asociatiei. Prezentul document se completeaza cu codul etic al practicantului Reiki care este afisat pe pagina web.

1. Legitimatia

1.1.Cei care primesc aprobarea de aderare la asociatie vor primi legitimatia Asociatiei Reiki Usui®. Aceste legitimatii sunt anuale (vor avea afisate pe aversul legitimatiei anul valabilitatii) si vor avea fotografia persoanei. Legitimatiile vor fi vizate prin stampila si semnatura presedintelui asociatiei.
1.2. Membrii asociatiei care nu platesc cotizatiile la zi si nu depun un document prin care sa solicite amanarea la plata, dupa o intarziere de 90 de zile, conform Statului vor fi exclusi din asociatie. In aceasta situatie au obligatia de a preda, personal sau prin posta – scrisoare recomandata- legitimatia pentru a fi anulata in termen de 10 de zile de la incetarea calitatii de membru al asociatiei. In cazul in care nu se predau aceste legitimatii, se vor face cunoscute numerele legitimatilor care vor deveni nule si numele persoanelor.
1.3. In cazul pierderii acestor legitimatii, va fi anuntat Presedintele asociatiei si in baza unei cereri simple si a unei fotografii se va elibera un duplicat al legitimatiei.
1.4. Legitimatiile sunt nominale si ele nu pot fi cedate catre alte persoane.
1.5. Legitimatiile pot fi utilizate si in alte locuri decat la asociatie, cu mentiunea ca niciun membru al asociatiei NU are dreptul sa vorbeasca in numele asociatiei si nici sa reprezinte asociatia in mass-media, la institutii si in fata altor organizatii/ asociatii/ grupari fara acordul in scris din partea ARU.

 

2. Comunicarea intre membrii

2.1. Membrii au la dispozitie adresa de e-mail a asociatiei This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
2.2. Este interzisa folosirea adresei email a asociatiei si al membrilor pentru corespondente de genul “forward, ppt etc” sau alte texte si imagini care NU se refera concret la obiectul de activitate al asociatiei sau la Reiki.

 

3. Reguli de conduita in cadrul intalnirilor

3.1.Scopul intalnirilor ARU este schimbul de experienta si practica Reiki traditional, scoala Usui Shyki Ryoho; astfel relatiile dintre membri in cadrul intalnirilor ARU se vor baza pe toleranta si respect;

3.2.Membrii vor asculta punctul de vedere al celorlati, fara a-si impune punctul personal de vedere asupra celorlalti;

3.3.Fiecare membru are dreptul sa vorbeasca la intalniri si in acest sens fiecare va vorbi pe rand, isi va expune punctul de vedere, fara sa comenteze rauvoitor ceea ce a spus celalalt si fara a intra in polemici personale;

3.4.Membrii nu-si vor promova in mod agresiv propriile servicii/ cursuri/produse la intalniri, promovarea acestora putandu-se efectua in cadrul Bazarului ARU, creat in mod special in acest sens.

 

4. Propuneri pentru activitatea asociatiei

Fiecare membru este invitat si rugat sa vina cu propuneri de activitati/ imbunatatirea activitatilor ARU, comunicandu-le catre Presedinte si liderii de grup. Pentru ca activitatea asociatiei sa fie cat mai aproape de nevoile voastre, rugam membrii ARU sa completeze cu sugestiile lor chestionarul de la pagina „Chestionar pentru membrii ARU”.

 

Extras din Satutul ASOCIATIEI REIKI USUI® si Actul aditinal nr. 1/2014

cu privire la organizarea si functionarea asociatiei

CAPITOLUL V: ORGANIZAREA ASOCIATIEI

Art. 22 din CAP. V: ORGANIZAREA ASOCIATIEI
Adunarea Generala a membrilor este organul de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor care au sau au dobandit toate drepturile si obligatiile membrilor.
Competenta Adunarii Generale a membrilor fondatori cuprinde:
a.    stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b.    aprobarea anuala a planului general de activitate;
c.    aprobarea anuala a bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil, descarcand astfel de responsabilitate Consiliul Director, o data cu incheierea exercitiului financiar, exercitiu financiar ce corespunde cu cel calendaristic 01 ianuarie – 31 decembrie;
d.    alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
e.    alegerea si revocarea cenzorului;
f.    infiintarea de filiale, sucursale etc;
g.    infiintarea unui Consiliu de Disciplina si a unui Cod Etic al asociatiei, daca va hotari ca este necesar;
h.    modificarea actului constitutiv si a statutului;
i.    dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.

Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an sau ori de cate ori se impune luarea unei hotarari urgente, legate de activitatea asociatiei, si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si asupra Cenzorului. Aceasta se poate convoca si la solicitarea Presedintelui sau Consiliului Director.

Fiecare membru care are sau a dobandit toate drepturile si obligatiile membrilor, are dreptul la un vot secret, in scris, chiar daca are cota de participare si la o persoana juridica membru al asociatiei, iar hotararile se considera adoptate cu un cvorum de jumatate plus unu din cei prezenti. Oricare dintre membrii poate imputernici un alt membru care are sau a dobandit toate drepturile si obligatiile membrilor pentru a-si exprima dreptul de vot, in scris, in cazul in care nu poate participa la intalnirea Adunarii Generale a membrilor, prin emiterea unui mandat scris sau prin procura speciala in acest sens.

Adunarea Generala este valabil constituita daca sunt prezenti ½ dintre membrii asociatiei sau daca membrii care lipsesc au cedat dreptul lor de vot celorlalti participanti, conform aliniatului anterior.


Art. 27 din CAP. V: ORGANIZAREA ASOCIATIEI
Consiliul Director reprezinta organul executiv al Asociatiei si asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale a membrilor fondatori. El este alcatuit din 6 membri fondatori si are urmatoarea componenta:  presedinte, 3 vicepresedinti, trezorier si secretar.

Consiliul Director se intruneste de cate ori activitatile prevazute in Statut o cer.

Membrii Consiliului Director se aleg din randul membrilor asociatiei in cadrul Adunarii Generale, prin vot secret sau vot deschis o data la doi ani, cu exceptia Presedintelui care se alege o data la 4 ani. Pot participa la alegeri pentru functie cei care au achitata cotizatia la zi; au depus candidatura in scris pentru functia pe care doresc sa candideze; au competente de minim 3 ani de nivel de maestru si profesor Reiki intr-una dintre scolile Reiki traditionale si au activitate in Reiki; sunt membri in asociatie de minim 2 ani, au luat parte la activitatile asociatiei, cunosc si accepta modul si principiile de functionare ale asociatiei. Daca nu sunt candidaturi suficiente, atunci Presedintele/ Consiliul Director poate face propuneri.

In exercitarea competentei sale, Consiliul Director, are urmatoarele atributii, pe care, cu aprobarea Adunarii Generale a membrilor fondatori, le poate delega si altor persoane fizice sau juridice:
a.    prezinta Adunarii Generale a membrilor fondatori raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b.    incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c.    poate delega, motivat, atributii si altor pesoane juridice sau fizice;
d.    indeplineste orice alte atributii necesare functionarii asociatiei sau stabilite de Adunarea Generala a membrilor fondatori.

Ca o exceptie la alineatul de sus Consiliul Director, in situatii justificate si bine motivate, poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt straine de asociatie pentru a exercita atributii executive si a avea rol in conducerea asociatiei.

Art. 30 din CAP. V: ORGANIZAREA ASOCIATIEI
Presedintele va fi ales o data la 4 ani si indeplineste urmatoarele atributii:
a.    reprezinta asociatia in raport cu alte persoane fizice sau juridice, organizatii si institutii publice sau private, din tara sau strainatate,
b.    incheie acte juridice in numele Asociatiei, dupa consultarea Consiliului Director si in baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala;
c.    convoaca sedintele Consiliului Director si ale Adunarilor Generale;
d.    conduce sedintele Adunarilor Generale si ale Consiliului Director;
e.    asigura executarea hotararilor Adunarii Generale a membrilor si ale deciziilor Consiliului Director;
f.    exercita atributiile care revin Asociatiei in calitate de persoana juridica;
g.    reprezinta asociatia in relatia cu mass-media,
h.    analizeaza si aproba cererile de aderare la Asociattie,
i.    exercita orice alte atributii daca acestea sunt de natura sa asigure realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei.
j.    tine registrul membrilor fondatori si a membrilor care au dobandit drepturi egale cu a membrilor fondatori.
Presedintele poate angaja financiar asociatia doar cu acceptul Consiliului Director si in baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de AGA membrilor pentru anul in curs.
Presedintele raspunde de actele si arhiva asociatiei, avand obligatia sa o preia de la predecesorul sau.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok