We have updated our Politica de cookies. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and advertising. SUch third-party cookies may track your use of this site.

 • Home
 • Asociatia Reiki Usui ®
 • Scopul asociatiei

Extras din STATUT

CAPITOLUL II: SCOPUL ASOCIATIEI

Art. 6 - Scopul asociatiei este de a imbunatati calitatea vietii persoanelor de toate varstele, de a spori capacitatile fizice si intelectuale ale  acestora, prin promovarea unei gandiri si atitudini pozitive, optimiste, a unei griji fata de sine, fata de cei din jur, fata de mediul inconjurator si a echilibrarii energetice permanente prin Reiki.

CAPITOLUL III: OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art. 7 Asociatia are ca obiective:

 1. Promovarea Reiki ca metoda de imbunatatire a vietii si a calitatii timpului liber.
 2. Organizarea de dezbateri pe teme specifice activitatii sale, de seminarii, colocvii, sesiuni de comunicari, pentru practicantii de Reiki din Brasov si Romania si pentru cei interesati de aceasta metoda, precum si organizarea de stagii de pregatire si perfectionare pentru acestia. Organizarea de tabere Reiki si pe orice alte subiecte care sunt in conformitate cu obiectivele si scopurile asociatiei.
 3. Participarea la congrese, conferinte, simpozioane si actiuni organizate de asociatii sau cluburi din tara sau din strainatate precum si la cele ale organismelor internationale.
 4. Colaborarea cu alte asociatii, organisme si organizatii similare nationale si internationale precum si cu institutii ale statului, guvernamentale si neguvernamentale, in vederea recunoasterii oficiale a metodei Reiki in Romania.
 5. Sprijinirea membrilor ASOCIATIEI in vederea realizarii scopului propus al asociatiei, prin toate mijloacele, inclusiv prin facilitarea accesului la informatii prin constituirea unei biblioteci si videoteci la care sa aiba acces atat membrii Asociatiei cat si alte persoane, pe baze contractuale, precum si prin facilitarea schimbului de informatii si de experienta intre membrii asociatiei.
 6. Organizarea unei promovari adecvate prin toate mijloacele legale – literatura de specialitate, pliante, presa, radio, TV, internet – a scopului, obiectivelor si a actiunilor asociatiei.
 7. Intocmirea si expedierea catre membrii ASOCIATIEI a unui buletin informativ periodic precum si a unui site propriu, menit sa faciliteze comunicarea si informarea cu privire la metoda Reiki traditionala, scoala Usui Shiki Ryoho, si cu privire la alte metode conexe.
 8. Afilierea, asocierea ori cooperarea cu alte organizatii din tara sau din strainatate cu activitati compatibile cu cele ale Asociatiei, in vederea realizarii schimbului de experienta si pentru desfasurarea unor programe comune.
 9. Sprijinirea persoanelor fizice prin activitatile organizate in cadrul asociatiei, precum si prin acordarea de ajutor material in cazul unor situatii deosebite.
 10. Implicarea in realizarea unor programe nationale, finantate din fonduri nerambursabile, acordate Romaniei in cadrul actiunilor de sprijinire a procesului de integrare in Uniunea Europeana in conditiile reglementate de prezentul Statut si de legile in vigoare.
 11. Organizarea de activitati economice directe, lucrative, cu caracter accesoriu, legate de scopul principal al asociatiei, pentru asigurarea de venituri proprii in conformitate cu reglementarile legale in domeniu.
 12. Infiintarea de societati comerciale, in conformitate cu prevederile legale, astfel incat dividendele obtinute se vor folosi pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei.
 13. Asociatia poate sa isi schimbe structura de organizare, in conditiile legii, prin transformarea in Fundatie, daca acest lucru va facilita imbunatatirea activitatii si atingerea scopului propus.